Monday, July 9, 2012

7 MANTERA


MANTERA ULIT MAYANG

Aku tahu asal usulmu
Seri Bersila nama asalmu
Seri Berdiri nama batangmu
Seri Hidup asal usulmu
Seri Menampak nama daunmu
Seri Guntur nama bungamu
Seri Gintir nama buahmu
Aku tahu asal usulmu.

Umbut mayang diumbuk
Umbut dengan jala jemala
Ulit mayang diulit
Ulit dengan tuan puteri
Puteri dua berbaju serong
Puteri dua bersanggul sendeng
Puteri dua bersubang gading
Puteri dua berselendang kuning.

Umbut mayang diumbuk
Umbut dengan jala jemala
Ulit mayang diulit
Ulit dengan puterinya empat
Puteri empat berbaju serong
Puteri empat bersanggul sendeng 
Puteri empat bersubang gading
Puteri empat berselendang kuning.

Umbut mayang diumbuk
Umbut dengan jala jemala
Ulit mayang diulit
Ulit dengan puterinya enam
Puteri enam berbaju serong
Puteri enam bersanggul sendeng 
Puteri enam bersubang gading
Puteri enam berselendang kuning.
Umbut mayang diumbuk
Umbut dengan jala jemala
Ulit mayang diulit
Ulit dengan puterinya tujuh
Puteri tujuh berbaju serong
Puteri tujuh bersanggul sendeng 
Puteri tujuh bersubang gading
Puteri tujuh berselendang kuning.

Ulit mayang diulit
Ulit dengan puterinya tujuh
Ulit mayang diulit
Ulit dengan tuan puteri
Kutahu asal usulmu
Yang laut pulang ke laut
Yang darat pulang ke darat
Nasi berwarna hamba sembahkan.

Umbut mayang diumbuk
Umbut dengan jala jemala
Pulih mayang kupulih
Pulih balik sedia kala.

MENDUDUKI RUMAH BARU

Bismi'llahi '1-Rahmani 'I-Rahim
Tepung tawar tepung jati
Ketiga dengan tepung kedangsa
Jika boleh kehendak hati
Jangan sakit jangan mati
Jangan cela jangan binasa
Jangan punah jangan ranah
Tepung tawar tepung jati
Ketiga dengan tepung kedangsa
Naik emas berkati-kati
Naik orang beribu laksa
Tepung tawar semula jadi
Barangku citaku perolehi
Berkat di pengajaran guruku
Allah menawar, Muhammad menjampi
Dengan berkat doa
La ilaha 'illallah, Muhammad Rasulullah

No comments:

Post a Comment